Psykologisk rådgivning på tværs af kulturer

TankerTværkulturel Psykologisk Rådgivning er et behandlingstilbud for alle med psykiske kriser og problemstilinger. TPR tilbyder derudover målrettet behandling for flygtninge og indvandrere.

TPR’s arbejdsområde er blandt ande psykologisk hjælp for folk, som er i krise, har traumer, kultursammenstød, identitetsproblemer, og familiemæssige, konflikter m.m.

Behandlingen og rådgivningen sker i et tværfagligt samarbejde med læger, fysioterapeuter, sagsbehandlere o.a.

TPR er meget fleksibel, hvad angår tid og sted. Normalt finder rådgivningen sted på vores kontor i København, men vi tager også ud til klienterne og rejser gerne til andre byer, hvis der er behov for det.

Der lægges stor vægt på nødvendigheden af, at klienten omgående kan komme til behandling, når krisen erkendes. Derfor kan behandling ske kort efter henvisningsdato. I akutte situationer ydes behandling/krisehjæp med kort varsel.

 Medlem af Dansk Psykologforening.