Arbejdsmetoder hos Tværkulturel Psykologisk Rådgivning

Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes både nuværende og tidligere positive ressourcer og tager skarp afstand fra at klientgøre folk og lægge et “velfærdstæppe” over dem. Vi arbejder blandt andet ud fra systematiske og kognitive behandlingsteorier, som har vist god effekt.

Desværre lander mange af ressourcesvage mennesker på offentlige ydelser og mister dermed en væsentlig del af deres identitet, nemlig det at kunne forsørge sig selv og sin familie. Mange familier er derfor gået i opløsning. De får et negativt og forkert indtryk af samfundet.

I forhold til udlændinge kan det, samtidig med det voldsomme tab af hjemlandet og familien, status med videre medføre en masse sorgreaktioner, eventuelt depression, hvor professionel psykologisk behandling er den mest optimale løsning. Det er da en stor fordel, at behandleren og klienten har den samme kulturelle baggrund for at styrke empatien.