Projekter

Hos Tværkulturel Psykologisk Rådgivning arbejder vi gerne på projekter, hvor der ikke er fokus på det enkelte individ, men netop et projekt. Herunder er et eksempel på et projekt vi gennemførte for Viborg Kommune omkring tilpasning af flygtninge.

Tilpasningsprojekt for flygtningen i Viborg Kommune

Tilpasningsprojekt for flygtninge i Viborg Kommune, hvor alle 10 deltagere, fra forskellige lande fik arbejde og kom ud af bistandssystemet. Nøgleordet var, at satsningen på deltagernes selvtillid og selvrespekt samt et intenst arbejde med deres psykiske problemer, som tidligere har været en barriere for dem til at kunne komme videre i systemet.

Ligeledes var udarbejdelse af en etnisk børne- og forældretelefonrådgivning i Danmark sat anonym telefonisk rådgivning for selvmordstruede udlændinge og pårørende en del af projektet.

Derudover har vi udviklet en telefonisk rådgivning til udlændinge for det bulgarske Røde Kors. Undersøgelse og sammenligning af 120 iranske og afghanske flygtninge/ asylansøgere i henholdsvis Danmark og Italien.

I forbindelse  med vores samarbejde med vores netværk i udlandet, er vi med til at implementere nye psykologiske behandlingsformer og metoder med videnudveksling, og er med i det europæiske ekspertpanel (EU Mental Health Program).