Psykologernes uddannelse og baggrund

Alle faggrupper hos TPR er professionelt uddannede folk.

Ansvarshavende psykolog er uddannet ved Københavns Universitets kliniske institut på børn, unge- og familiegrenen og er autoriseret og medlem af Dansk Psykologforening. Han har ligeledes været konsulent hos Dansk Røde Kors og RCT (Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre) gennem mange år og har arbejdet med etniske minoriteter siden 1985, både i Danmark og internationalt.

Medlem af Dansk Psykologforening
Vi er medlemmer af Dansk Psykologforening