Mobil institution

TPR har det seneste år arbejdet med “mobil institution” modellen i de tilfælde, hvor tvangsfjernelse har været forbundet med store vanskeligheder og usikkerhed omkring det gavnlige i at fjerne børn fra hjemmet. Vi tilbyder i denne model familier hjælp i deres eget miljø og arbejder aktivt på at genforene familien og finde deres ressourcer til at kunne fungere bedre og mere konstruktivt.

Vi arbejder med at børnene får individuel støtte i hjemmet og uden for hjemmet. Derudover tilbydes forskellige aktiviteter både for barnet alene og sammen med familiemedlemmer, afhængig af hvad der skønnes nødvendigt.

Forældrene får tilbudt psykologisk behandling og rådgivning både i hjemmet og udenfor hjemmet, igen både samlet med børnene og alene sammen. Derudover får forældrene også individuel behandling hver for sig.

Formål med indsatsen

Behandlingens formål er:

At styrke børnenes relationer til hinanden samt relationerne familien imellem

At støtte og vejlede forældrene i forældrerollen og lære dem at forstå både deres egne og børnenes behov og adfærd i en given situation.

At de gennem behandling og målrettet rådgivning bliver bedre til at foretage konstruktive handlinger i stedet for følelsesladede handlinger, der bl.a. bunder i kulturelle og traditionelle handlemåder, som de har med i bagagen hjemmefra.

Gennem mestringsstrategier at øge familiens kompetence, da læren om hvordan man kan mestre sin situation er en del af metoden i den planlagte behandlingsmodel.

Denne metode er interessant og relevant specielt i forhold til arbejdet med traumatiserede flygtningefamilier, idet vi mener, at metoden er med til at fremkalde familiens egne ressourcer til selvhjælp, og at de eksisterende tilbud i behandlingsregi er knap så hensigtsmæssige i forhold til de nævnte familier.

Når forældre er traumatiserede og lider af PTSD, kan det være svært at fungere i rollen som omsorgsgiver. Vi har derfor meget målrettet og aktivt givet både forældre og børn en større forståelse for deres reaktioner, samt givet dem nogle redskaber til at mestre disse. Det har også betydet en bedre integration af familierne i det danske samfund.

Der er derudover iværksat nogle netværksskabende aktiviteter, som skal resultere i, at de får en bedre forståelse for det danske samfund, og hvordan man begår sig i det.