مشاورت و درمان توسط متخصصان ایرانی

برای تماس با ما با شماره زیر تماس بگیرین و یا ایمیل بزنین. ت پ ر دارای برد از وزارت بهداشت دانمارک و عضو رسمی انجمن روان شنسانه دانمارک و امریکا میباشد. درمان از طریقه معرفی دکتر شخصی و یا سازمان های دولتی پزیرفته میشود