Arbejdsområder indenfor psykologien

Vi arbejder med en bred vifte af klientgrupper, herunder folk, som lider af depression, sorg og krise, angst, stress og selvmordstanker, ægteskabelige og familiemæssige problemer, lavt selvværd, identitetsproblemer og andre eksistentielle problemer, folk med kroniske sygdomme, ofre for vold og overfald, tortur og fangenskab samt andre traumatiske oplevelser.

Derudover varetager vi rådgivning og behandling af pårørende til ovennævnte klientgrupper.

Vi har stor erfaring med behandling af PTSD syndromet ( Posttraumatisk Stress Forstyrrelse). PTSD træder frem, når man har været offer for krig, underlagt tortur eller udsat for langvarige forfølgelser med efterfølgende krise. PTSD symptomer kan bestå af følgende:

  • Flash back oplevelser
  • Søvnforstyrrelser
  • Psykosomatiske lidelser
  • Koncentrationsbesvær
  • Hukommelsestab
  • Indlæringsvanskeligheder
  • Kronisk træthed

Vores målgruppe er bl.a. voksne, familier, børn og unge (med speciale i familieproblematik) samt folk fra etniske minoriteter med integrations-/identitetsproblemer .

Et andet arbejdsområde, som vi beskæftiger os med, er selvmordsproblematikken blandt etniske minoriteter, hvor vi tilbyder gratis anonym rådgivning for ovennævnte grupper.